Home

Onze dienst

Phyrai ondersteunt u, in de vorm van informatieve en makkelijk te volgen artikelen, over hoe u het beste uw eigen digitale veiligheid kan garanderen. Hierbij is de focus gelegd op het leren begrijpen van de gevaren, de werkingen hiervan en de mogelijke consequenties. Begrip leidt tot het inzien van noodzaak. De noodzaak zorgt voor de toepassing.